Právní aspekty

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto webových stránkách uváděla pouze správné a úplné informace a data. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. však nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné a/nebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele odkazují. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Obsah webových stránek mujobchod.cz. podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací či dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafických materiálů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Veškeré informace nebo data, jejich využití a zveřejnění na webových stránkách mujobchod.cz, jakož i veškerá související činnost, její důsledky nebo neuvedení informací se řídí výhradně českým právem. Místem dodání a výhradním soudem s místní příslušností je Praha.

Společnost Makro Cash & Carry ČR s.r.o. a správce těchto webových stránek si vyhrazují právo kdykoli zablokovat přístup uživatelům, kteří poruší internetovou etiku.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Sídlo: Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha, Česká republika
IČO: 26450691, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.: 83051
DIČ: CZ26450691

Jednatelé společnosti:
Guillaume Chêne
Jan Žák
Simon Zuckschwerdt

Zodpovědný za obsah:
mujobchod.cz

Kontaktní osoba:
Lucie Jakubíková, Alliance Coordinator
Tel.: +420 844 999 111
E-mail: info@mujobchod.cz