Obchodní podmínky aplikace OnlineCenovky.cz

Obsah webových stránek mujobchod.cz podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací či dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafických materiálů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Veškeré informace nebo data, jejich využití a zveřejnění na webových stránkách mujobchod.cz, jakož i veškerá související činnost, její důsledky nebo neuvedení informací se řídí výhradně českým právem. Místem dodání a výhradním soudem s místní příslušností je Praha.

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a správce těchto webových stránek si vyhrazují právo kdykoli zablokovat přístup uživatelům, kteří poruší internetovou etiku a/nebo obecně závazné platné právní předpisy.

Uživatel bere na vědomí, že aplikace pro tisk cenovek zpřístupněná na těchto stránkách (dále jen „aplikace“) je aplikací vytvořenou pro účely podpory podnikatelských aktivit uživatele, jakožto partnera aliance Můj obchod, s tím, že však odpovědnost za řádné značení cen při využití této aplikace je nadále výlučně jen na straně uživatele.

Uživatel dále potvrzuje, že veškeré prodejní ceny zboží uvedené v aplikaci byly stanoveny na základě jeho výlučné rozhodovací pravomoci.

Uživatel dále souhlasí s tím, že údaje a informace uvedené v aplikaci budou přístupné společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. z důvodu zajištění fungování předmětné aplikace a její správy s tím, že tato data a informace nebudou zpřístupněny či předány jakékoliv třetí osobě.